Dostawa kwiatów Karta ochrony danych

Karta ochrony danych | Powszechny kwiat

Nasze zaangażowanie w ochronę Twoich danych osobowych.

Tożsamość administratora danych

Universal Flower SASU o kapitale 328 620,00 €, zarejestrowana w RCS w Nanterre pod numerem B 419 910 641, której siedziba znajduje się 39 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret.

Partnerstwo oparte na zaufaniu między firmą Universal Flower a jej klientami

Universal Flower zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych swoich klientów. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, zmodyfikowanej przez europejskie rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych znane jako "RGPD".

Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Karcie ochrony danych.

Zakres stosowania

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Universal Flower przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Nasza polityka obejmuje również inne sposoby gromadzenia danych osobowych, np. przez telefon, gdy użytkownik kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta. Ewentualni podwykonawcy niezbędni do realizacji Twojego zamówienia na naszej stronie internetowej lub usługi przetwarzającej Twoje dane osobowe mogą w swoich własnych warunkach korzystania z usług posiadać, oprócz niniejszej polityki, zasady prywatności zgodne z GDPR.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych

Universal Flower gromadzi dane osobowe każdego Użytkownika przeglądającego, konsultującego i zamawiającego na swojej Stronie, w szczególności poprzez wykorzystanie plików cookies zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i europejskiego.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe ?

Utworzenie konta
Odwiedzanie naszej strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie
Przy składaniu zamówienia
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, takich jak formularz kontaktowy czy telefon
Przeglądanie Witryny i przeglądanie produktów
Napisz recenzję na temat swojego zamówienia

Podczas gry lub zawodów

Kiedy oglądasz nasze reklamy

Podczas badania satysfakcji

Jakie dane osobowe gromadzimy ?

Dane osobowe Klienta wyszczególnione poniżej są przechowywane jedynie przez czas ściśle niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów.

Dane dotyczące Twojego zamówienia

Informacje, których zebranie jest bezwzględnie konieczne do realizacji zamówienia są oznaczone gwiazdką i dotyczą :

1. Twoje imię i nazwisko,
2. Twoja płeć,
3. Twój wiek,
4. Twój adres e-mail,
5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
6. Adres pocztowy*,
7. a także Twoją wiadomość
Konieczne jest również:
8. dane kontaktowe odbiorcy, nazwiska*, imiona*,
9. adres pocztowy, numer telefonu*.

Gromadzimy również dane osobowe podczas zakupu naszych produktów. W szczególności zbieramy informacje o ilości i charakterze Twoich zakupów, informacje o Twoich zamówieniach, Twoich fakturach i historii Twoich klientów.

Pisemna wiadomość, którą zdecydujesz się dołączyć do swojego bukietu, to dane poufne.

W Universal Flower pragniemy Cię zapewnić, że Twoje dane bankowe nie są rejestrowane przez naszą firmę. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji finansowych, korzystamy z usług autoryzowanego dostawcy płatności, który zarządza wszystkimi transakcjami finansowymi zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności. Ten usługodawca specjalizuje się w zarządzaniu płatnościami online i jest odpowiedzialny za bezpieczne przetwarzanie Twoich informacji finansowych, zapewniając poufność Twoich danych bankowych. Jak wykorzystujemy Twoje dane ?

Wszystkie dane osobowe są poufne, a dostęp do nich jest ograniczony do tych pracowników Universal Flower lub podwykonawców działających w imieniu Universal Flower, którzy potrzebują ich w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych są zobowiązane do zachowania poufności. Dane odbiorcy Twojego bukietu są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.
Universal Flower jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i nigdy nie przekaże tych informacji osobom trzecim, ani nie wykorzysta ich do celów komercyjnych.

Zgodnie z przepisami nie zbieramy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, danych osobowych o charakterze genetycznym, danych osobowych o charakterze biometrycznym w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych osobowych dotyczących zdrowia lub danych osobowych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Te szczególne kategorie danych osobowych nigdy nie są gromadzone ani przetwarzane przez Universal Flower.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twoich danych osobowych. Twój wiek, płeć, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i wszelkie inne dane nie będą rozpowszechniane, udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo lub „dozwolone . Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane, zapewniając, że pozostaną one poufne.

Zbieranie danych osobowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i za wymaganą prawem zgodą. W zakresie, w jakim są to dane wrażliwe, traktujemy je ze szczególną ostrożnością i wykorzystujemy je wyłącznie w uzasadnionych i określonych celach.

Jeżeli rodzic lub opiekun prawny odkryje, że zebraliśmy informacje od osoby niepełnoletniej bez odpowiedniej zgody, ma prawo skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie tych danych. Natychmiast podejmiemy kroki, aby zastosować się do tego żądania i usunąć informacje, których to dotyczy

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Usług przez osoby niepełnoletnie oraz do kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących gromadzenia danych od ich dzieci. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z danymi osób nieletnich, skontaktuj się z nami pod adresem

Do jakiego przetwarzania potrzebne są zapisane dane?

W ramach wypełniania naszych zobowiązań wobec klientów, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi z Państwem, w tym zarządzania zakupami i zamówieniami, dostarczania Państwu produktów oraz dostarczania Państwu naszych usług i ofert promocyjnych, które mogą Państwa zainteresować. Informacje te pomagają nam w ulepszeniu Twoich zakupów online, jak opisano poniżej.

Zarządzanie zamówieniami

Informacje i dane klientów są gromadzone w ramach transmisji kwiatowej Universal Flower i są niezbędne do zarządzania zamówieniami i relacji handlowych.

Zarządzanie relacjami z klientami

Używamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, aby zaktualizować nasze pliki klientów i zapewnić Ci dostosowane i spersonalizowane usługi.

Personalizacja naszych usług

Informacje i dane klientów umożliwiają także firmie Universal Flower ulepszanie i personalizowanie produktów i usług oferowanych na naszej stronie internetowej i mobilnej, a także informacji, które do Ciebie wysyłamy.

Komunikacja z Państwem

Zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, faktur lub skarg dotyczących obsługi klienta.

Wiedza klientów, statystyki i wydajność naszej witryny

Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby lepiej zrozumieć naszych klientów, a także w celach statystycznych, aby analizować aktywność na naszej stronie i ulepszać oferowane przez nas usługi. Analizujemy podróż klienta, przeprowadzamy pomiary oglądalności (np. liczba przeglądanych stron, liczba wejść na stronę, aktywność internautów na stronie, określenie celu).

Wymagania prawne lub regulacyjne

Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych, w tym wymogi bezpieczeństwa narodowego, zwalczania nadużyć finansowych lub egzekwowania prawa.

Stosując artykuł L 121-20-5 Kodeksu konsumenckiego, Universal Flower zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych danych, elektronicznych lub telefonicznych danych kontaktowych Klientów w celu przesyłania informacji handlowych mających na celu promocję produktów. transmisji kwiatów lub do celów kontroli jakości, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego wykorzystania bezpośredniego poszukiwania w imieniu osób trzecich.

Ukierunkowane reklamy partnerów

Universal Flower zbiera i analizuje Twoje dane w celach marketingowych (profilowanie), przy wsparciu wyspecjalizowanych usługodawców. W tym kontekście Twoje dane są przekształcane w pseudonimizowane szczegółowe profile (tj. profile, które nie pozwalają już na Twoją osobistą identyfikację podczas emisji treści reklamowych podczas przeglądania Internetu), które będą wykorzystywane przez Universal Flower w celu prowadzenia kampanii reklamowych na internet (display) dostosowany do Twoich zainteresowań i umożliwiający korzystanie z ofert odpowiadających Twoim przyzwyczajeniom konsumpcyjnym.

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych

Zebrane dane są również wykorzystywane w kontekście zapobiegania i zwalczania oszustw, w szczególności oszustw związanych z kartami kredytowymi. Universal Flower zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez klienta podczas składania zamówienia oraz do podjęcia wszelkich środków uznanych za konieczne w celu sprawdzenia, czy osoba, której rachunek bankowy jest obciążany, jest rzeczywiście tą, która złożyła zamówienie, w celu uniknięcia wszelkich nieuczciwych płatności. Weryfikacja ta może przybrać formę prośby o dowód tożsamości i/lub zamieszkania.

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi ze strony klienta, Universal Flower zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez klienta.

Jaka jest podstawa prawna przechowywania danych?

Twoje dane zbierane są w oparciu o 4 podstawy prawne, które upoważniają nas do przetwarzania Twoich danych osobowych:

• Umowa: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zaakceptowałeś.

• Zgoda: wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (pola nieobowiązkowe), zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

• Prawo: przetwarzanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe na mocy prawa.

• Uzasadniony interes: Universal Flower ma interes handlowy w przetwarzaniu Twoich danych, który jest uzasadniony, wyważony i nie narusza Twojej prywatności. Z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, powiadamiając Universal Flower.

Zarządzanie danymi osobowymi

- W Universal Flower masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi
Po przekazaniu danych osobowych firmie Universal Flower, użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je w każdej chwili aktualizować, modyfikować lub usunąć, wysyłając pocztą na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Francja

- Twoje prawa dotyczące ochrony Twoich danych
Zgodnie z ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, zmodyfikowaną przez RGPG, masz kilka praw do zarządzania swoimi danymi :

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ;

prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
prawo do jej sprostowania;
prawo do usunięcia danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do określenia instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i ujawniania danych osobowych po śmierci;
prawo do złożenia skargi do CNIL;
- Jak korzystać ze swoich praw ?
pocztą wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości wysłaną na następujący adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Francja

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o treści tych praw, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem.
Przekażemy Państwu nasze odpowiedzi na Państwa żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądań.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Zebrane dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. W takich przypadkach Universal Flower dokona ustaleń ze swoimi podwykonawcami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli dane podmioty przetwarzające nie są członkami porozumienia Privacy Shield w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub nie mają siedziby w kraju, którego ustawodawstwo uznano za zapewniające odpowiednią ochronę, podpiszą "standardowe klauzule umowne" Komisji Europejskiej lub będą podlegać wewnętrznym wiążącym zasadom zatwierdzonym przez władze.

Okres zatrzymywania danych

W Universal Flower poważnie podchodzimy do przechowywania danych klientów. Przechowujemy Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne istotne informacje, przez okres pięciu (5) lat od daty ostatniej interakcji z naszymi usługami. Niniejsza polityka przechowywania została opracowana, aby zapewnić, że możemy spełnić Twoje potrzeby jako klienta, obsługiwać zwroty, pytania lub prośby o obsługę posprzedażową, a także prowadzić historię Twoich przeszłych transakcji, a także personalizować nasze oferty i naszą komunikację w celu oferowania Ci treści zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Przekazane dane osobowe dotyczące odbiorcy Twojego zamówienia są przechowywane przez 1 (1) rok od ostatniej interakcji z naszymi usługami. Niniejsza polityka przechowywania została opracowana, aby zapewnić nam możliwość zaspokojenia Twoich potrzeb jako klienta, obsługi zwrotów, pytań lub próśb o obsługę klienta oraz prowadzenia historii Twoich przeszłych transakcji.

Przestrzegamy również wymogów prawnych i regulacyjnych, które mogą wymagać od nas przechowywania niektórych danych przez dłuższy okres. Po upływie okresu przechowywania zobowiązujemy się do bezpiecznego usunięcia lub anonimizacji Twoich danych, aby nie można było ich już z Tobą powiązać.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, któremu służą podczas ich zbierania.Los danych osobowych po śmierci

Universal Flower informuje Użytkownika, że może on za życia określić dyrektywy dotyczące zachowania, usunięcia i przekazania jego danych osobowych po jego śmierci. Dyrektywy te mogą być ogólne lub szczegółowe. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub odwołać swoje dyrektywy, składając wniosek wraz z ważnym dowodem tożsamości drogą pocztową na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Francja

Przekażemy Ci nasze odpowiedzi na Twoje żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twoich kompletnych żądań.

SMS / MMS

Universal Flower może wykorzystać numer telefonu komórkowego klienta do realizacji zamówienia, a także może go wykorzystać w celach marketingowych. W każdej chwili klient ma możliwość sprzeciwu w prosty i bezpłatny sposób, wysyłając pocztą wraz z ważnym dowodem tożsamości na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Francja

Przekażemy Państwu nasze odpowiedzi na Państwa żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądań.

Aktualizacja naszej karty danych osobowych

Niniejsza polityka może być aktualizowana okresowo i bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu nowych zasad na tej stronie. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie przekazania nam Twoich danych. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce Prywatności i uzyskamy Twoją zgodę, jeśli będzie to konieczne i wpłynie na cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe. W celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, niniejsza polityka jest corocznie weryfikowana przez nasze służby.

Jaka jest polityka dotycząca plików cookie?

Witryna Universal Flower i wszystkie jej strony internetowe korzystają z plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników witryny. Dzięki temu możemy ulepszać usługi i optymalizować wygodę użytkownika.

Plik cookie to ciąg informacji tekstowych przesyłany przez witrynę internetową na dysk twardy Twojego komputera, dzięki czemu witryna internetowa może Cię zapamiętać. Pliki cookie mogą pomóc witrynie szybciej dostosować zawartość do Twoich zainteresowań. Większość głównych witryn internetowych korzysta z plików cookie. Zazwyczaj plik cookie zawiera nazwę domeny, z której pochodzi; „czas życia” pliku cookie oraz wartość, czyli losowo utworzony unikalny numer.

Na stronie Universal Flower występują 2 (dwa) rodzaje plików cookies:

Tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do czasu opuszczenia witryny i

Trwałe pliki cookie,, które pozostają znacznie dłużej w folderze odpowiadającym zarządzaniu plikami cookie w Twojej przeglądarce (czas trwania zależy od długości życia danego pliku cookie. W przypadku naszych plików cookie wynosi on 1 rok, chyba że ponowne połączenie, które rozpoczyna czas trwania od nowa).

Stosowane są tymczasowe pliki cookie:

Aby umożliwić Ci przesyłanie informacji z jednej strony na drugą w naszej witrynie bez konieczności ich ponownego wprowadzania oraz

Aby umożliwić Ci dostęp do przechowywanych informacji rejestracyjnych.

Stosowane są trwałe pliki cookie:

Aby pomóc nam zidentyfikować Cię jako gościa (po numerze, a nie osobiście), gdy powracasz na naszą stronę internetową;

Aby tworzyć anonimowe zbiorcze statystyki, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny i pomagają nam ulepszać strukturę naszej witryny. Nie możemy Cię osobiście zidentyfikować w ten sposób.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednakże w przypadku wyłączenia plików cookies możesz utracić niektóre interaktywne funkcje Serwisu.

Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie ze strony Universal Flower. Aby to zrobić, zmień ustawienia przeglądarki, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce, niektóre elementy naszej witryny mogą nie działać prawidłowo.

Słowniczek
"Anonimizacja" jest zdefiniowana jako "rezultat przetwarzania danych osobowych w celu nieodwracalnego uniemożliwienia ich identyfikacji";

Zbieranie" definiuje się jako "czynność polegającą na gromadzeniu danych osobowych. Zbieranie to może odbywać się np. za pomocą kwestionariuszy lub formularzy internetowych;

"Zgoda" oznacza swobodne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, poprzez które wyrażają Państwo zgodę, w formie oświadczenia lub wyraźnego aktu pozytywnego, na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych;

"Dane osobowe" lub "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej;

"Prawa chroniące Twoje dane osobowe": oznacza zbiór praw podstawowych opisanych w rozporządzeniu europejskim, dotyczących :

prawo do informacji
prawo dostępu; oraz
prawo do sprostowania; oraz
prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym;
prawo do przenoszenia;
prawo do sprzeciwu;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do określenia dyrektyw dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po swojej śmierci;
prawo do złożenia skargi do CNIL;
"Pseudonimizacja" oznacza każdy techniczny i organizacyjny środek bezpieczeństwa, który polega na zastąpieniu identyfikatora w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

"Stosunki handlowe" obejmują wszystkie relacje między Universal Flower a klientami, takie jak na przykład zakup produktów lub usług, korzystanie z obsługi posprzedażowej, udział w grach online, zwrot produktów, składanie reklamacji, udział w badaniach satysfakcji lub w ramach programu lojalnościowego;

"Administrator" to osoba lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych;

"Podprocesor" to osoba lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby, organu lub organizacji odpowiedzialnej za przetwarzanie;

"Strona trzecia" oznacza każdą osobę inną niż Universal Flower i Ty sam;

"Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każdą operację lub grupę operacji zastosowanych wobec Państwa danych, niezależnie od tego, o jakie medium usług internetowych chodzi i jaki proces został zastosowany.